Predstavljena softverska rješenja kao pomoć poljoprivrednicima

Prezentujući savremene tehnologije I sisteme u praćenju I zaštiti poljoprivrednih kultura predavači sa poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održali su niz paneIa na 50. jubilarnom međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije Sajmu šljive. Istaknuto je kako je evidentan nedostak radne snage u agraru koji se može ublažiti upotrebom novih tehnologija, koje će biti u svrsi olakšavanja i pomaganja poljoprivrednika u njihovom radu.

Docent dr. Arnela Okić smatra da se vrijedi baviti poljoprivrednom jer i poljoprivreda može biti jako moderna, posebno kada se uključi i digitalna tehnologija, savremena softverska rješenja, upotreba dronova i agrometeoroloških stanica.

U cilju da postaknu poljoprivrednike da pređu na ‘’smart’’ način poljoprivrede, diVision Agro iz Sarajeva predstavili su ‘’AgroMonitor’’ koji nudi različite softverske alate neophodne za analiziranje klimatskih, pedoških, prostornih, organizacionih i socioloških podataka. Kao i alate za samoprikupljanje, pohranjivanje prezentovanje istih preko interaktivnih mapa, tabela i grafikona jednostavnih za tumačenje i daljnje analize.

Kako je istaknuto, ‘’AgroMonitor’’ poljoprivrednim proizvođačima nudi brz i jednostavan pristup informacijama o specifičnim agro-ekološkim i proizvodnim uslovima. Preko uređaja koji je spojen na smart telefon može se pratiti kada i u kojoj mjeri navodnjavati poljoprivredne kulture, imati informacije o vremenskim uvjetima, pratiti pojave bolesti, kada primijeniti insekticide, a tu je i program đubrenja za preko 1000 različitih poljoprivrednih kultura.

Ovaj vid primjene novih tehnologija naišao je na podršku proizvođača i izlagača na gradačačkom sajmu. ‘’Dobra stvar je uvođenje precizne poljoprivrede, čime se postiže značajno smanjenje potrošnje pesticida. Značajno je sa financijskog i ekološkog aspekta. Ali kao osoba koja radi na terenu znam da će biti problema sa implementacijom, jer naši ljudi još uvijek nisu dovoljno ovladali tim vidovima komunikacije. Međutim mladi žele da uvedu sve što je novo. I mlađi voćari, kojih je malo, vjerujem da će koristiti ove tehnologije’’, rekao je Danko Combo, agronom iz Gradiške.

Scroll to Top