51. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije

SAJAM ŠLJIVE

“Sajam Šljive” održava se sa ciljem obavljanja djelatnosti priređivanja sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu, kao i drugih sajmova i izložbi, te za obavljanje djelatnosti promocije i međusobnog boljeg povezivanja poduzetništva Grada Gradačca i poduzetništva čitavog Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i cijelog državnog prostora BiH kao i privrednih subjekata iz šireg prekograničnog okruženja.

AKTIVNOSTI

Zašto učestvovati na Sajmu?

Umrežavanje

Direktori, vlasnici kompanija, marketing menadžeri, trgovci, profesori, predavači, mediji i političari dolaze na Grapos expo kako bi se umrežili, napravili nove kontakte i poslovnu saradnju.

INOVACIJE

Inovativna rješenja i novi proizvodi su viđeni od strane domaćih i stranih posjetilaca-investitora i poduzetnika.

ŠIREnje

Najveći broj izlagača se vraća svake godine i bilježi veliku prodaju za vrijeme sajma i povećanje poslije samog sajma u vezi sa kontaktima napravljenim na sajmu.

MEDIJI

Press konferencije, PR kampanja, preko 50 medijskih kuća prisutnih u toku sajma, PR ured za vrijeme trajanja cijele manifestacije.

PARTNERI

CILJEVI SAJMA ŠLJIVE

Promocija, predstavljanje i umrežavanje kompanija
Otvaranje novih tržišta
Institucionalno umrežavanje
Privući nove izlagače inovativnim rješenjima
Transfer know-how znanja
Kontinuirani rast
.
SAJAM ŠLJIVE
+
IZLAGAČA
+
POSJETA

MEDIJSKI POKROVITELJI

Scroll to Top