SAJAM ŠLJIVE

“Sajam Šljive” nastavlja se sa ciljem obavljanja djelatnosti priređivanja sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu, kao i drugih sajmova i izložbi, te za obavljanje djelatnosti promocije i međusobnog boljeg povezivanja poduzetništva Grada Gradačca i poduzetništva čitavog Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i cijelog državnog prostora BiH kao i privrednih subjekata iz šireg prekograničnog okruženja.

Kroz organizaciju sajamske manifestacije i široko partnerstvo želi se pozitivno utjecati na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetničke klime, na povećanje konkurentnosti privrednog sektora, na bolje međusobno povezivanje privrednih subjekata, na intenziviranje promocije privrede, na privlačenje ulaganja, kao i na stvaranje jasne spoznaje o vlastitim ( tradicionalnim i suvremenim ) snagama i privrednim vrijednostima. Sajam šljive je jedan od strateških prioriteta privrednog razvoja Grada Gradačca.

HISTORIJA SAJMA

Početak 1969. godine

Nakon opsežnih, ali rekordno brzo izvršenih priprema prvi »Dan šljive», je održan 30. i 31. avgusta 1969. godine. Ono što je važnije od svega je činjenica da se od tog avgusta daleke 1969. godine, drži jedna nevjerovatno jaka veza između sajma i Grada. Valjda nigdje, ne postoji tako ukorijenjen običaj da u dane kad traje ova manifestacija, cijeli grad postaje dio toga, i svaki njegov stanovnik, bez obzira šta radio i gdje se nalazio. Osim toga «provincija u pozadini», iznenada dolazi u centar pažnje javnosti. Zahvaljujući dobrom programu, gostoljubivosti, i manifestacija i Gradačac doživljavaju izuzetnu promociju na nivou cijele Jugoslavije, a šljiva postaje pravim simbolom, po kome ovaj grda biva prepoznat.

Ideja o organizaciji manifestacije u čijem bi centru pažnje bila šljiva, kao najznačajniji voćarski proizvod ovog kraja, možemo reći da je nastala spontano, ali ipak sa jakim motivom i već potpuno utemeljenim osnovama.
Prema pisanim dokumentima i svjedočenjima direktnih aktera tih događaja, te 1969. godine, rod šljive je bio nezapamćen. Proizvođači su se našli u situaciji vrlo otežanog plasmana, a prerađivački kapaciteti su bili premali. Sama po sebi nametnula se potreba da se ukaže na Gradačac i njegove potencijale vezane za šljivu.

DRUGI O NAMA

Scroll to Top