Održan 6. međunarodni sajam pčelarstva

Na ovogodišnjem Sajmu šljive u Gradačcu, kao podsajamska manifestacija Udruženje pčelara ‘’Pčela’’ Gradačac organizira 6. međunarodni sajam pčelarstva. Izlagači su većinom bili sa područja BiH i iz Crne Gore. Na sajmu pčelarstva izloženi su med i drugi proizvodi od meda, a prikupljanje uzoraka će se vršiti u mjesecu oktobru. U sklopu sajma pčelarstva održane su…

Kanali snabdijevanja hranom kao faktor razvoja poljoprivredno-prehrambenog sektora

Danas je na jubilarnom 50. Sajmu šljive održana panel diskusija Poljorivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu na temu ‘’Kratki i alternativni kanali snabdijevanja hranom kao faktor razvoja poljoprivredno-prehrambenog sektora’’. Gost izlagač bio je doc. dr. Alen Mujčinović. Na današnjoj prezentaciji je rečeno da se poljoprivredni proizvođači susreću sa problemom plasnmana proizvoda na tržište. ‘’Jedna od najvažnijih poruka…

Savremene naučne metode zaštite i primjena bioregulatora uintenzobnoj voćarskoj proizvodnji

Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive u Gardačca od osnivanja 1969. godine do danas posebnu pažnju poklanja razvoju naučne misli i primjeni savremenih metoda i tehnologija u poljoprivredi. U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu na jubilarnom 50. Sajmu šljive održana su dva stručna panela posvećena savremenim pristupima u zaštiti zasada…